Posty

KURZARBEITERGELD // KURZARBEIT ... 7 sposobów na uzyskanie 100% wynagrodzenia netto. Jak zwiększyć świadczenia otrzymywane z tytułu skróconego czasu pracy?

Obraz
Co się zmieniło od czasu kryzysu koronawirusowego?Obecnie firmy mogą ubiegać się o zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy już w sytuacji, gdy 10% pracowników jest dotkniętych przestojem skutkującym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy. Wcześniej (przed pandemią koronawirusa) utrata zarobków spowodowana skróceniem czasu pracy musiała dotyczyć co najmniej 1/3 pracowników. Dodatkowo wprowadzono poniższe ułatwienia w przyznawaniu zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy: Federalna Agencja Pracy opłaca również składki na ubezpieczenia społeczne.Także pracownicy tymczasowi są uprawnieni do pobierania zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy.Okres pobierania zasiłku można w łatwiejszy sposób wydłużyć z 12 do 24 miesięcy.
W tym artykule przedstawimy sposoby, dzięki którym pracownicy dotknięci kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, mogą mimo niesprzyjających okoliczności uzyskać wynagrodzenie zbliżone do tego sprzed kryzysu.
1. Pierwszy sposób: Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracyWysokość…

ULGI DLA NAJEMCÓW, KREDYTOBIORCÓW I KONSUMENTÓW - koronawirus w Niemczech

Obraz
ULGI DLA NAJEMCÓW; KREDYTOBIORCÓW I KONSUMENTÓW


ZALEGŁOŚCI Z PŁATNOŚCIAMI CZYNSZU I DZIERŻAWYWynajmujący nie może wypowiedzieć umowy najmu/dzierżawy z powodu zaległości w opłatach czynszu w okresie między 01.04.2020 a 30.06.2020, jeśli zadłużenie zostało spowodowane w następstwie epidemii koronawirusa. Regulacja prawna dotyczy zarówno lokalów mieszkalnych, jak i tych wynajmowanych do celów gospodarczych. Obowiązek punktualnego płacenia czynszu nadal istnieje. Powyższe dotyczy również umowy dzierżawy. DŁUGI U DOSTAWCÓW ENERGII I OPERATORÓW TELEFONII Konsumenci i małe firmy mają tymczasowo możliwość odmowy wykonania miesięcznych płatności z tytułu umów z firmami podstawowego zaopatrzenia: prąd, gaz, woda, telefon; jeśli nie mogą ich wykonać z powodu negatywnych skutków epidemii koronawirusa. Druga strona umowy (operator telefonii czy firmy energetyczne) nie mogą odłączyć dłużnika. Regulacja obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku i w razie potrzeby może zostać przedłużona.
ZADŁUŻENIA KREDYTOWE…

ULGI PODATKOWE I ODROCZENIA PŁATNOŚCI - w związku z koronawirusem

ULGI PODATKOWE I ODROCZENIA PŁATNOŚCI
Boję się tego nazywać ulgami podatkowymi, ponieważ wprowadzone środki pomocowe wcale nie oznaczają, że będziemy płacili mniej podatków lub unikniemy ich w ogóle. Jakich podatków to dotyczy?

Ten tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.  Nie jest on poradą prawną ani podatkową. 


Ministerstwo do spraw Finansów rządu federalnego porozumiało się z ministerstwami krajów związkowych już 19 marca 2020 i ogłosiło środki, które mają ułatwić utrzymanie płynności finansowej dla firm, osób z działalnością gospodarczą lub wykonujących wolny zawód; należą do nich:-odroczenie płatności podatku
-zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku zaległości podatkowych
-dopasowanie przedpłat
Dotyczy to przede wszystkim następujących podatków:
-podatku dochodowego (Einkommensteuer)
-  podatku VAT (Umsatzsteuer)
-podatku od osób prawnych (Körperschaftssteuer)
-podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag)
W przypadku odprowadzania podatku potrącanego pracownikowi (Lohnsteu…

KREDYTY I PORĘCZENIA DO KREDYTÓW DLA FIRMY W NIEMCZECH, POMOC DLA FIRM W NIEMCZECH KORONAWIRUS

Obraz
Ten tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest on poradą prawną, kredytową ani podatkową. 

KREDYTY
W celu zmniejszenie negatywnych skutków epidemii koronawirusa dla osób zatrudnionych jak i dla przedsiębiorców; wprowadzono programy kredytowe umożliwiające, osobą z działalnością gospodarczą, wykonującym wolny zawód oraz przedsiębiorstwom, utrzymanie płynności finansowej.
Dodatkowo istnieje program dotacyjny rządu federalnego (Bundesregierung) dla szczególnie zagrożonych małych przedsiębiorców, który ma na celu wsparcie poprzez bezzwrotną subwencje. Również rządy krajowe (Landesregierung) mają swoje programy pomocowe dla przedsiębiorstw na swoim terenie. Istnieje możliwość przyznania korzystnych kredytów oraz poręczenia kredytu poprzez dany kraj związkowy (Land), ułatwiając tym samym przyznanie kredytu przez bank przedsiębiorcy.
KREDYT KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Istniejąca oferta kredytowa państwowej grupy bankowej KfW na utrzymanie płynności finansowej została rozszerzona,…

Koronawirus - Jak wygląda uproszczony dostęp do zasiłku socjalnego? DLA WIELU LEPSZE ROZWIĄZANIE NIŻ SOFORTHILFE - LINKI DO UPROSZCZONYCH FORMULARZY

Obraz
Zasiłek socjalny (ALG II, Hartz IV) dla osób z działalnością gospodarczą lub wykonujących wolny zawód w Niemczech -zabezpieczenie podstawowych potrzeb.
Wszystkie osoby mogą mieć prawo do zasiłku socjalnego;    o ile oni i ich najbliższa rodzina (członkowie gospodarstwa domowego), nie posiadają środków, mają ich za mało do zabezpieczenie niezbędnego utrzymania.Obowiązuje to niezależnie od źródła dochodu (zatrudnienie, działalność gospodarcza, wykonywanie wolnego zawodu, dochód z najmu itd.).
Przez panującą pandemię koronawirusa w ciężkiej sytuacji finansowej znalazły się również osoby z działalnością gospodarczą, których firmy do tej pory dobrze prosperowały. Szczególnie dla nich został włączony dostęp do zasiłku socjalnego. 
Te nowe reguły są ważne na razie dla wniosków, które zostaną złożone między 01.03.2020 a 30.06.2020.
PRZYKŁAD:
Kosmetyczka pani Ania, która musiała zamknąć swój gabinet ze względu na koronawirusa. Może wprowadzić dla swoich pracowników Kurzarbeit.Pracownicy są zabezpie…